Lidmaatschap

Lidmaatschapreglement Bootvisclub de Krabbenkreek 2016

 1. Lid worden van Bootvisclub de Krabbenkreek is geheel voor eigen risico.
 2. De lidmaatschapskosten bedragen €25,- per boot per jaar voor de 3 clubwedstrijden.
 3. De beste 2 clubwedstrijden zijn bepalend voor het eindklassement.
 4. Er wordt gevist op klassementspunten. Indien men een wedstrijd eerste wordt, krijgt men 1 klassementspunt, tweede 2 punten enz. Deelnemers zonder vangst krijgen 10 punten + de klassementspunten van de deelnemer die de laagste vangst behaald.
 5. Diegene die over twee wedstrijden de minste klassementspunten heeft, wordt clubkampioen.
 6. Bij gelijk aantal punten voor het eindklassement wint de boot met de meeste kilogrammen vis over alle 3 de clubwedstrijden.
 7. Alleen leden maken kans om clubkampioen te worden.
 8. U dient uw lidmaatschap over te maken op IBANnummer NL06 RABO 0159185580 t.n.v. BVC de Krabbenkreek o.v.v. uw bootnaam en naam schipper.
 9. Een deelnemer aan een wedstrijd hoeft GEEN lid te zijn.
 10. Leden betalen per clubwedstrijd €35,- inschrijfgeld inclusief eten volgens thema voor 2 personen.’s Morgens voorafgaand aan de wedstrijd contant te betalen bij Café an de Sloove, Havenplein 9 in Sint Annaland.
 11. Niet-leden betalen €55,- inschrijfgeld per wedstrijd inclusief eten volgens thema voor 2 personen.
 12. Personen die géén eigen boot hebben en toch de club willen steunen, kunnen een bedrag overmaken op ons IBANnummer NL06 RABO 0159185580 t.n.v. Bvc de Krabbenkreek.
 13. Leden zijn niet verplicht om altijd dezelfde vissers mee te nemen op hun boot.
 14. Leden hoeven zelf ook niet mee te vissen op hun boot als er maar gevist wordt op de boot die ingeschreven staat volgens het wedstrijdreglement.
 15. Consumpties zijn niet inbegrepen.
 16. Partners uitnodigen om mee te eten is toegestaan indien men €12,50 per persoon bijbetaalt en de deelname ’s ochtends vóór de wedstrijd doorgeven en betalen aan de organisatie.
 17. Leden worden op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van BVC de Krabbenkreek via e-mail en de website.
 18. De organisatie zorgt elke wedstrijd voor een goed gevulde prijzentafel.
 19. De prijsuitreiking en al onze activiteiten worden gehouden vanuit Café an de Sloove, Havenplein 9, Sint Annaland.
 20. Deelname aan de vistochten van Bootvisclub de Krabbenkreek is geheel voor eigen risico.
 21. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de organisatie.
 22. Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, oordeelt het bestuur.